Witamy


Audity wewnętrzne

Prowadzenie auditów wewnętrznych to jeden z wymogów normy ISO 9001:2000. Audytorzy wewnętrzni powinni posiadać odpowiednią wiedzę i kompetencje z zakresu prowadzenia i dokumentowania auditow, by dostarczały rzetelnych informacji zarządczych.

Aby praktycznie przeprowadzać je w profesjonalny sposób, auditorzy muszą znać:
 • podstawową terminologię i zasady systemów zarządzania jakością,
 • model procesu wg ISO 9001:2000 - cykl ciągłego doskonalenia,
 • zasady auditowania procesów,
 • interpretację wszystkich wymagań normy ISO 9001:2000,
 • techniki auditowania - ich rodzaje i zastosowanie,
 • kryteria planowania auditów wewnętrznych,
 • zasady przygotowania się do auditu,
 • zasady realizacji auditu,
 • zasady analizy i kwalifikacji wyników auditu - niezgodności, spostrzeżeń, obszarów doskonalenia,
 • zasady przygotowywania raportów z auditów, ich role w systemie zarządzania jakością,
 • zasady przygotowywania wniosków o przeprowadzenie działań korygujących,
 • działania poauditowe,
 • cyklu auditu wewnętrznego - analiza jego etapów,
 • kompetencje auditora wewnętrznego,
 • zarys projektu wytycznych do auditowania ISO 19011:2000,
 • kodeks auditora, jego cechy i doskonalenie umiejętności.
© 2004 www.saw.pl szkolenia, audyty, wdrożenia systemów: HACCP, ISO, GMP/GHP, IFS
Noclegi we Władysławowie - kwatery Władysławowo