Witamy


Certyfikacja

Certyfikacja lub rejestracja na zgodność ze standardem jest wynikiem pozytywnej oceny przez niezależną trzecią stronę.

Certyfikat ISO 9000 dotyczący zarządzania jakością jest w naszym kraju najbardziej popularny, dowodzi, że Twój System Zarzadzania Jakością został certyfikowany na zgodność z normą. Wydany przez jednostkę certyfikacyjną , pozwala uwierzyć klientowi że firma wdrożyła niezbędne wewnętrzne procesy spełniające wymagania.

Niezależnie od niego jest certyfikat ISO 14 000, dotyczący zarządzania środowiskiem. Starają się o niego min. zakłady emitujące do powietrza toksyny, np. huty czy elektrownie, szpitale, domy opieki społecznej, kliniki i sanatoria. Certyfikat ISO 18 000 dotyczy zarządzania bezpieczeństwem i nie cieszy się jeszcze w naszym kraju dużym powodzeniem.

Doświadczenie pokazuje, że kilka prostych wskazówek, często wydających się banalnymi, okazało się nieocenione dla organizacji szukających pomocy przy certyfikacji. Jeśli zaczniesz - pamiętaj o tym:
 • Upewnij się, że zaczynasz wdrażanie z odpowiednim podejściem.
 • Miej pełne zrozumienie pojęcia/koncepcji zamieszczonej w normie i używaj normy, jako przewodnika aby zdefiniować system zarządzania.
 • Wiedz jakie zastosowanie i implikacje normy będą ważne dla twojej organizacji.
 • Używaj normy jako narzędzia do doskonalenia.
 • Wybieraj swojego partnera (instytucję certyfikacyjną/rejestrującą) uważnie i starannie.
 • Postaraj się zrozumieć zagrożenia i procesy, które mogą wpłynąć na zdolność Twojej Organizacji do realizowania strategii biznesowej.
Po podjęciu decyzji o chęci wdrożenia systemu, należy zacząć od następujących etapów:
 1. Zdobądź egzemplarz normy
  Zdobądź i przeczytaj egzemplarz normy, aby zapoznać się z wymaganiami. Wtedy powinieneś zdecydować czy certyfikacja/rejestracja jest dobrym dla twojej organizacji.
 2. Dokonaj przeglądu literatury i zasobów informacyjnych
  Istnieje duża liczba dostępnych publikacji, które powstały aby pomóc Ci w zrozumieniu i wdrożeniu normy.
 3. Stwórz zespół i określ strategię
  Przyjęcie systemu zarządzania powinno być decyzją strategiczną dla całej organizacji. Jest istotne żeby zarząd był zaangażowany w proces. To on ustanawia strategię biznesową, która musi być wspierana przez skuteczny system zarządzania. Poza tym, potrzebujesz zaangażowanego zespołu do ustanowienia i wdrożenia systemu zarządzania.
 4. Określ potrzeby szkoleniowe
  Członkowie zespołu odpowiedzialnego za wdrażanie i utrzymanie sytemu zarządzania będą musieli znać wszystkie szczegóły dotyczące wdrażanego systemu i normy. Jest dostępny szeroki zakres kursów, warsztatów i seminariów stworzonych aby zaspokoić te potrzeby.
 5. Rozważ opcję wsparcia ze strony konsultanta
  Niezależny konsultant będzie w stanie doradzić Ci wykonalny, realistyczny i kosztowo efektywny strategiczny plan wdrożenia.
 6. Stwórz księgę systemu zarządzania
  Twoja księga systemu zarządzania powinna opisywać politykę i działania Twojej organizacji. Za pomocą księgi wprowadzisz dokładny opis organizacji i najlepsze rozwiązania zastosowane, żeby konsekwentnie spełniać oczekiwania klienta.
 7. Stwórz procedury
  Procedury opisują procesy Twojej organizacji i najlepsze rozwiązania aby osiągnąć sukces w tych procesach. Te procedury powinny odpowiedzieć na następujące pytania dotyczące tych procesów:
  • dlaczego
  • kto
  • kiedy
  • gdzie
  • co
  • jak
 8. Wdróż system zarządzania
  Skuteczna komunikacja i trening są kluczem do wdrożenia. Podczas fazy wdrożenia Twoja organizacja będzie pracować zgodnie z procedurami, które zostały stworzone, aby udokumentować i zademonstrować skuteczność systemu zarządzania.
 9. Rozważ ocenę wstępną
  Możesz wybrać wstępną ocenę Twojego systemu zarządzania przez jednostkę certyfikującą. Celem tej oceny jest identyfikacja obszarów niezgodności, co pozwoli Ci poprawić te obszary zanim zaczniesz akredytowany proces certyfikacji. Otrzymanie niezgodności oznacza, że opisany w tej niezgodności obszar twojego systemu zarządzania nie jest zgodny z wymaganiami normy.
 10. Wybierz jednostkę certyfikującą
Twoje kontakty z jednostką certyfikującą będą miały miejsce przez kilka lat, jeżeli będziesz utrzymywać certyfikat. Kluczem do ciągłego doskonalenia jest skuteczny system zarządzania. W dobie przejrzystości korporacyjnej ważne jest byś wybrał jednostkę certyfikacyjną o nieposzlakowanej opinii.

Kiedy w Twojej firmie działa już wdrożony i przygotowany do certyfikacji system zarządzania a Ty wybrałeś jednostkę certyfikacyjną - wtedy jesteś gotowy do certyfikacji akredytowanej.

Jednostki certfikujące
 • BASEC - British Approvals Service for Cables
 • BSI - British Standards
 • BVQI - Bureau Veritas Polska
 • CIOP - Centralny Istytut Ochrony Pracy
 • DAS Polska - Deutscher Automobil Schutz Polska
 • DEKRA ITS - CERTIFICATION SERVICES
 • DET NORSKIE VERITAS
 • DNV Polska
 • DQS Polska
 • Germanischer Lloyd
 • GUT Cert
 • KEMA Quality Polska
 • LRQA Polska - Lloyd's Register Quality Assurance
 • NIS ZERT
 • NSAI - National Standards Authority of Ireland
 • OQS Ceryfication & Evaluation
 • PCBC - Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
 • PIHZ Certyfikacja
 • PRS - Polski Rejestr Statków
 • RW TUV Polska
 • SGS Polska
 • SIMP Cert
 • TUV Nord Polska
 • TUV Polska
 • TUV Rheinland Polska
 • UDT - Urząd Dozoru Technicznego
Nie wszystkie organizacje posiadają pełny zakres certyfikacji.

Twoje kontakty z jednostką certyfikującą będą miały miejsce przez kilka lat, jeżeli będziesz utrzymywać certyfikat. Kluczem do ciągłego doskonalenia jest skuteczny system zarządzania. W dobie przejrzystości korporacyjnej ważne jest byś wybrał jednostkę certyfikacyjną o nieposzlakowanej opinii. Wybierając jednostkę certfikacyjną należy uwzględnić ewentualny kierunek swojego eksportu, starając się o certyfikat ze względu na klientów.
© 2004 www.saw.pl szkolenia, audyty, wdrożenia systemów: HACCP, ISO, GMP/GHP, IFS
Noclegi we Władysławowie - kwatery Władysławowo