Witamy


HACCP - rys historyczny

Koncepcja systemu zrodziła się na przełomie lat 60. - 70. w Stanach Zjednoczonych, jako wynik połączonych wysiłków NASA oraz laboratoriów wojskowych, zmierzających do stworzenia systemu produkcji żywności gwarantującego pełne bezpieczeństwo zdrowotne konsumentom (w tym przypadku astronautom podczas wyprawy w kosmos). W 1975 r. system HACCP został oficjalnie zaaprobowany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), a w 1993 r. przyjęty przez Komisję Kodeksu Żywnościowego jako istotne narzędzie w nadzorze nad produkcją żywności. Podstawowym aktem prawnym Unii Europejskiej jest Dyrektywa Rady 93/43/EEC z 14 czerwca 1993 r. w sprawie higieny środków spożywczych.

Podstawowe cechy systemu HACCP: System HACCP tworzy się indywidualnie dla każdego zakładu (linii produkcyjnej) uwzględniając specyfikę prowadzonej tam działalności. Za wprowadzenia i utrzymywanie działania systemu odpowiedzialne jest kierownictwo zakładu.
System ten:
  • polega na identyfikacji występujących zagrożeń żywności (biologicznych, chemicznych, fizycznych) oraz określeniu metod ich uniknięcia,
  • ma charakter prewencyjny, przenosi ciężar kontroli z końcowego produktu na poszczególne fazy całego procesu produkcji i dystrybucji,
  • może być stosowany we wszystkich etapach tzw. "łańcucha żywnościowego" (od gospodarstwa rolnego do stołu konsumenta): podczas produkcji, magazynowania, dystrybucji, dostarczania konsumentowi w sklepach i restauracjach,
  • wymaga udziału całego personelu zakładu oraz zaangażowania kierownictwa.
  • © 2004 www.saw.pl szkolenia, audyty, wdrożenia systemów: HACCP, ISO, GMP/GHP, IFS
    Noclegi we Władysławowie - kwatery Władysławowo