Witamy


ISO - definicja, historia

ISO jest pozarządową organizacją non-profit. Jej członkami mogą być wyłącznie agencje rządowe zajmujące się standaryzacją lub podobne do samego ISO pozarządowe organizacje standaryzacyjne, po jednej z każdego kraju. Jeśli w danym kraju istnieje więcej niż jedna organizacja zajmująca się standaryzacją do ISO wybierana jest ta, która posiada więcej członków instytucjonalnych. Obecnie do ISO należy 148 krajów.

ISO powstała w 1949 roku na skutek porozumienia najważniejszych na świecie organizacji standaryzacyjnych amerykańskiej ANSI, niemieckiej DIN, francuskiej AFNOR i brytyjskiej BSI. Siedziba ISO znajduje się w Genewie.

Struktura ISO jest wzorowana na strukturze ANSI i DIN. Składa się na nią kilkaset komitetów technicznych i grup roboczych zajmujących się dyskusjami technicznymi oraz Komitet Główny, w którym po jednym głosie mają członkowskie kraje. Projekty zmian lub projekty nowych norm zwane draftami może składać każda organizacja członkowska. Następnie projekty są dyskutowane w grupach roboczych, w których po uzyskaniu ogólnego konsensusu "draft" zamienia się w "project", który może uzyskać status oficjalnej normy po tym jak 3/4 członków komitetu głównego zaopiniuje go pozytywnie.

ISO jest utrzymywana ze składek członkowskich, których wartość jest proporcjonalna do produktu narodowego brutto danego kraju. Oprócz tego ISO zarabia na publikowaniu swoich norm oraz wydawania certyfikatów zgodności z tymi normami (tzw. ISO 9000/14000). Certyfikaty te dowodzą, że sposób wytwarzania danego produkt lub usługi jest zgodny z normą - na przykład 9000:2000 (zarządzanie jakością produktu) lub 14000 (zarządzanie środowiskiem; ochrona środowiska) norm uznanych za najważniejsze.

ISO nie posiada żadnej "mocy prawnej" do egzekwowania swoich norm, jednak wiele krajów wymaga aby pewne grupy towarów czy usług importowane do tych krajów były wytwarzane zgodnie z normami ISO, co wymusza na producentach przestrzeganie tych norm.
© 2004 www.saw.pl szkolenia, audyty, wdrożenia systemów: HACCP, ISO, GMP/GHP, IFS
Noclegi we Władysławowie - kwatery Władysławowo