Witamy


ISO 10005:1995

ISO 10005:1995 Quality management - Guidelines for quality plans (odpowiednik krajowy: PN-ISO 10005:1998 Zarządzanie jakością - Wytyczne dotyczące planów jakości)

Norma ISO 10005 - w trakcie nowelizacji (w ankietowaniu projekt komitetu - ISO/CD.2 10005) - zawiera wytyczne pomocne przy opracowywaniu, przeglądzie, akceptacji i nowelizacji planów jakości. Może być stosowana podczas przygotowania planu jakości zarówno w przypadku braku systemu jakości w organizacji, jak i wprowadzania systemu zarządzania jakością wg wymagań normy ISO 9001.

Plan jakości zdefiniowano w PN-EN ISO 9000:2001 jako dokument specyfikujący, które procedury i związane z nimi zasoby należy zastosować, kto i kiedy ma je realizować w odniesieniu do określonego przedsięwzięcia, wyrobu, procesu lub umowy. Procedury te zazwyczaj są związane z procesami zarządzania jakością i procesami realizacji wyrobu. Często w planie jakości powoływane są części księgi jakości lub dokumenty procedury. Plan jakości jest zazwyczaj jednym z wyników planowania jakości.

Punktem wyjściowym do nowelizacji jest uwzględnienie nowej filozofii przyjętej w normach ISO 9000 z 2000 r. (podejście procesowe, orientacja na klienta, zmiana zapewnienia jakości na zarządzanie jakością). Różnice między normami ISO 9001 i ISO 9004 z 1994 r. i 2000 r. spowodowały, że są rozdziały dotyczące nowych zagadnień, które nie były uwzględnione w ISO 10005:1995. Z kolei podane wytyczne są dokładniejsze, a wymagania bardziej czytelne, co sprawia, że część postanowień ISO 10005:1995 jest zbędna. W nowej normie ma być również uwzględniona nowa definicja planowania jakością i jej relacje z planami jakości.

Kolejnym celem nowelizacji tej normy jest zaspokojenie potrzeb tych organizacji, które nie mają wdrożonego i certyfikowanego systemu zarządzania jakością, ale od których klienci lub inne strony zainteresowane wymagają wykazania mechanizmu, za pomocą którego zamierzają zarządzać jakością w konkretnym przypadku. Uważa się, że cel ten można będzie osiągnąć za pomocą planu jakości, który jest niezależnym dokumentem i ten aspekt będzie uwzględniony w nowej normie.
© 2004 www.saw.pl szkolenia, audyty, wdrożenia systemów: HACCP, ISO, GMP/GHP, IFS
Noclegi we Władysławowie - kwatery Władysławowo