Witamy


ISO 10006:2003

ISO 10006:2003 Quality management systems - Guidelines for quality management in projects (Nowelizacja ISO 10006:1997 Quality management - Guidelines to quality in project management, której odpowiednikiem krajowym jest: PN-ISO 10006:2002 Zarządzanie jakością - Wytyczne dotyczące jakości w zarządzaniu przedsięwzięciem)

Norma ISO 10006 zawiera wytyczne dotyczące zasad i praktyk zarządzania jakością, których wprowadzenie jest ważne dla osiągnięcia celów dotyczących jakości w przedsięwzięciach i ma na nie wpływ. Wytyczne podane w normie mogą być stosowane do przedsięwzięć o różnej wielkości, złożoności, czasie trwania, niezależnie od środowiska i rodzaju wyrobu lub procesu przedsięwzięcia. Uzupełnia wytyczne zawarte w ISO 9004:2000.

Wytyczne są przeznaczone do stosowania przez osoby mające doświadczenie w zarządzaniu przedsięwzięciem w celu zapewnienia, że ich organizacja stosuje praktyki zawarte w rodzinie norm ISO 9000, jak również przez tych, którzy mają doświadczenie w zarządzaniu jakością i od których wymaga się współdziałania z organizacjami prowadzącymi dane przedsięwzięcie.

Tworzenie i utrzymywanie jakości procesu i wyrobu w ramach przedsięwzięcia wymaga podejścia systematycznego. Powinno ono mieć na celu zapewnienie, że stwierdzone i oczekiwane potrzeby klienta są zrozumiane i spełnione, że potrzeby innych stron zainteresowanych są ocenione i że polityka jakości organizacji jest wzięta pod uwagę podczas wdrażania w zarządzaniu przedsięwzięciem.

Nowelizacja normy polega na: doprowadzeniu do zgodności z ISO 9001:2000 i ISO 9004:2000, uwzględnieniu wszystkich ośmiu zasad zarządzania jakością (norma zawiera nowy tekst dotyczący zasad zarządzania jakością), poprawie percepcji i czytelności normy. Zmiana tytułu normy odzwierciedla zmiany w rodzinie norm ISO 9000 i lepiej określa cel normy.

Opracowanie projektu do ankiety Polskiej Normy wprowadzającej ISO 10006:2003 jest planowane w 2004 r.
© 2004 www.saw.pl szkolenia, audyty, wdrożenia systemów: HACCP, ISO, GMP/GHP, IFS
Noclegi we Władysławowie - kwatery Władysławowo