Witamy


ISO 10007:2003

ISO 10007:2003 Quality management - Guidelines for configuration management (Nowelizacja ISO 10007:1995 Quality management - Guidelines for configuration management, której odpowiednikiem krajowym jest: PN-ISO 10007:1998 Zarządzanie jakością - Wytyczne dotyczące zarządzania konfiguracją)

Norma ISO 10007 zawiera wytyczne dotyczące stosowania zarządzania konfiguracją w organizacji, aby pomóc w zwiększeniu zadowolenia klienta i jakości wyrobu poprzez zarządzanie działaniami związanymi z projektowaniem i utrzymaniem wyrobu. Podano w niej odpowiedzialność za zarządzanie konfiguracją i uprawnienia oraz opisano proces zarządzania konfiguracją. Wytyczne służą do zapewnienia, że wyrób złożony, po zmianie poszczególnym elementów, dalej spełnia swoje funkcje.

Celem normy jest ułatwienie zrozumienia zagadnienia, promowanie i pomoc w stosowaniu zarządzania konfiguracją. Zarządzanie konfiguracją jest dziedziną stosowaną w odniesieniu do całego cyklu życia wyrobu, w celu uwidocznienia i sterowania jego właściwościami funkcjonalnymi i fizycznymi. Norma ma zastosowanie do wspomagania przedsięwzięć począwszy od koncepcji do likwidacji wyrobu. Zarządzanie konfiguracją może być dostosowane do potrzeb poszczególnych przedsięwzięć z uwzględnieniem rozmiaru, złożoności i rodzaju wyrobu.

Nowelizacja tej normy polega na: doprowadzeniu do zgodności z ISO 9000:2000, ISO 9001:2000 i ISO 9004:2000, zmianie struktury dokumentu pod kątem uproszczenia i wyeliminowania powtórzeń tekstu, poprawie czytelności oraz poprawie redakcji językowej normy w celu ułatwienia jej tłumaczenia na inne języki. Norma może być stosowana do spełnienia wymagań dotyczących identyfikacji i identyfikowalności podanych w ISO 9001:2000.

Opracowanie projektu do ankiety Polskiej Normy wprowadzającej ISO 10007:2003 jest planowane w 2004 r.
© 2004 www.saw.pl szkolenia, audyty, wdrożenia systemów: HACCP, ISO, GMP/GHP, IFS
Noclegi we Władysławowie - kwatery Władysławowo