Witamy


ISO 10013:2001

ISO/TR 10013:2001 Guidelines for quality management system documentation (Wytyczne opracowywania dokumentacji systemu zarządzania jakością)

Raport zastępuje normę ISO 10013:1995. Podano w nim wytyczne do opracowania i utrzymania dokumentacji niezbędnej do zapewnienia skutecznego funkcjonowania systemu zarządzania jakością, dostosowanej do specyficznych potrzeb organizacji. Omówiono różne rodzaje dokumentów stosowanych w systemie zarządzania jakością (księgę jakości, udokumentowane procedury, instrukcje robocze, formularze, plany jakości, specyfikacje zewnętrzne, dokumenty zewnętrzne, zapisy) i proces opracowywania dokumentacji oraz zatwierdzania, wydawania i nadzorowania dokumentów systemu zarządzania jakością.

Stosowanie ISO/TR 10013 pomoże w ustanowieniu zgodnego z wymaganiami normy, udokumentowanego systemu zarządzania jakością. Można go również stosować do opracowywania dokumentacji innych systemów zarządzania, np. zarządzania środowiskowego lub systemów zarządzania bezpieczeństwem.

Polska wersja ISO/TR 10013:2001 została opublikowana w 2002 r. i jest dostępna w PKN.
© 2004 www.saw.pl szkolenia, audyty, wdrożenia systemów: HACCP, ISO, GMP/GHP, IFS
Noclegi we Władysławowie - kwatery Władysławowo