Witamy


ISO 10014:1998

ISO/TR 10014:1998 Guidelines for managing the economics of quality (Wytyczne zarządzania zagadnieniami ekonomicznymi związanymi z jakością)

Raport zawiera koncepcje i metodykę, umożliwiające organizacji zwiększenie zadowolenia klienta i jednocześnie ograniczenie kosztów oraz uzyskanie korzyści ekonomicznych z wprowadzenia zarządzania jakością. Jest on również pomocny dla organizacji w określeniu, które z technik klasyfikacji kosztów i monitorowania zadowolenia klienta będą najlepsze.

Raport zostanie zastąpiony normą ISO 10014. Zakończył się termin opiniowania ISO/CD 10014 Quality management - Guidelines for achieving financial and economic benefits.

W dokumencie podano wytyczne do oceny i uzyskania korzyści finansowych i ekonomicznych z zastosowania zasad zarządzania jakością i systemów zarządzania jakością w celu poprawy zadowolenia wszystkich stron zainteresowanych. ISO 10014 zwraca uwagę na fakt, że stosowanie zasad zarządzania daje nie tylko bezpośrednie korzyści ale wnosi ważny wkład w osiągnięcie korzyści finansowych i ekonomicznych, w tym ograniczenie kosztów i ryzyka, które to rozważania są ważne dla organizacji, jej klientów i innych stron zainteresowanych.

Norma ISO 10014 będzie uzupełniać ISO 9004:2000 poprzez skupienie się na każdej z zasad zarządzania jakością i podanie listy działań, które można wdrożyć w celu uzyskania optymalnych wyników finansowych i ekonomicznych organizacji. W normie przyjęto strukturę podobną do ISO 9004 i opracowano ją z wykorzystaniem następujących rozdziałów (podrozdziałów) ISO 9004:
 • 4.3 Stosowanie zasad zarządzania jakością
 • 5 Odpowiedzialność kierownictwa
 • 6 Zarządzanie zasobami
 • 7.1 Realizacja wyrobu, wytyczne ogólne
 • 7.2 Procesy związane z zainteresowanymi stronami
 • 7.3 Projektowanie i rozwój
 • 7.4 Zakupy
 • 8.1 Pomiary, analiza i doskonalenie, wytyczne ogólne
 • 8.2 Pomiary i monitorowanie
 • 8.4 Analiza danych
 • 8.5 Doskonalenie
W załącznikach informacyjnych podano różne metody i narzędzia oraz ogólne wytyczne dotyczące ich stosowania do osiągnięcia lepszych wyników finansowych i ekonomicznych organizacji.
Przewiduje się, że norma będzie mogła mieć zastosowanie do innych systemów zarządzania.
© 2004 www.saw.pl szkolenia, audyty, wdrożenia systemów: HACCP, ISO, GMP/GHP, IFS
Noclegi we Władysławowie - kwatery Władysławowo