Witamy


ISO 10015:1999

ISO/TR 10014:1998 Guidelines for managing the economics of quality (Wytyczne zarządzania zagadnieniami ekonomicznymi związanymi z jakością)

ISO 10015:1999 Quality management - Guidelines for training (Wytyczne dotyczące szkolenia)

Na cele organizacji dotyczące ciągłego doskonalenia, w tym udoskonalenie pracy personelu może wpływać wiele czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Należą do nich zmiany na rynku, zmiany technologii, innowacje oraz wymagania klientów i innych stron zainteresowanych. Zmiany takie mogą wymagać od organizacji analizowania potrzeb związanych z kompetencjami. Norma kładzie nacisk na wpływ szkolenia na ciągłe doskonalenie. Celem jej jest pomoc organizacji w tym, aby szkolenie było efektywną i skuteczną inwestycją. Wytyczne podane w normie mogą pomóc organizacji w identyfikowaniu i analizowaniu potrzeb szkoleniowych, w projektowaniu, planowaniu i przeprowadzaniu szkolenia, ocenie danych oraz monitorowaniu i doskonaleniu procesu szkolenia, aby osiągnąć zamierzone cele.

Wytyczne te obejmują opracowanie, wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie strategii i systemów szkolenia wpływających na jakość wyrobów dostarczanych przez organizację. Norma ma zastosowanie do organizacji wszystkich typów. Nie dodaje, nie zmienia ani w żaden sposób nie modyfikuje wymagań norm serii ISO 9000. Nie jest przeznaczona do stosowania przez jednostki świadczące usługi szkoleniowe innym organizacjom.

Projekt Polskiej Normy wprowadzającej ISO 10015 został przekazany do zatwierdzenia przez Prezesa PKN.
© 2004 www.saw.pl szkolenia, audyty, wdrożenia systemów: HACCP, ISO, GMP/GHP, IFS
Noclegi we Władysławowie - kwatery Władysławowo