Witamy


ISO 10017:2003

ISO/TR 10017:2003 Guidance on statistical techniques for ISO 9001:2000 (Wytyczne dotyczące zastosowania metod statystycznych w odniesieniu do ISO 9001:2000)

Nowe wydanie zastępujące ISO/TR 10017:1999, dostosowane do normy ISO 9001:2000 zawiera wytyczne wyboru odpowiednich metod statystycznych, które mogą być przydatne podczas opracowania, wdrożenia, utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001:2000. W nowej wersji nie wprowadzono zasadniczych modyfikacji. Przede wszystkim odzwierciedlono strukturę nowej normy i wprowadzone w niej zmiany, takie jak np. zadowolenie klienta, ciągłe doskonalenie. Uaktualniono również opisy niektórych metod statystycznych.

Raport jest pomocny w rozważeniu i wyborze metod statystycznych odpowiednich do potrzeb organizacji. Zidentyfikowano w nim i opisano metody statystyczne, które mogą być użyteczne dla poszczególnych wymagań. Raport nie narzuca konieczności użycia podanych metod i nie wyklucza stosowania innych (nie tylko statystycznych) korzystnych dla organizacji. Opisane metody statystyczne mogą być również stosowane do innych norm z rodziny ISO 9000, w szczególności ISO 9004:2000.

Raport ISO/TR 10017:2003 jest tłumaczony na język polski.
© 2004 www.saw.pl szkolenia, audyty, wdrożenia systemów: HACCP, ISO, GMP/GHP, IFS
Noclegi we Władysławowie - kwatery Władysławowo