Witamy


ISO 10018

ISO/DIS 10018 Compliants handling - Guidelines for organizations (Postępowanie z reklamacjami - Wytyczne dla organizacji)

W projekcie normy ISO 10018 podano wytyczne projektowania i wdrażania skutecznego procesu postępowania z reklamacjami dla wszystkich rodzajów transakcji, łącznie z handlem elektronicznym. Informacje uzyskane w ramach procesu postępowania z reklamacjami mogą doprowadzić do udoskonaleń wyrobów i poprawić wizerunek organizacji w oczach jej klientów. Skuteczne postępowanie z reklamacjami odzwierciedla potrzeby zarówno organizacji dostarczających wyroby jak i odbiorców tych wyrobów.

ISO 10018 będzie kompatybilna z ISO 9001:2000 i ISO 9004:2000 i wspierać będzie cele tych dwóch norm. Może być stosowana również niezależnie od ww. norm. Proces postępowania z reklamacjami opisany w ISO 10018 może być wykorzystany jako element systemu zarządzania jakością spełniającego wymagania ISO 9001:2000.

Stosowanie ISO 10018 może poprawić wyniki w obszarze postępowania z reklamacjami i zwiększyć zadowolenie klientów i innych stron zainteresowanych. Może również ułatwić ciągłe doskonalenie wyrobów w oparciu o informacje zwrotne od klientów i innych stron zainteresowanych.
© 2004 www.saw.pl szkolenia, audyty, wdrożenia systemów: HACCP, ISO, GMP/GHP, IFS
Noclegi we Władysławowie - kwatery Władysławowo