Witamy


ISO 16949:2002

ISO/TS 16949:2002 Quality management systems - Particular requirements for application of ISO 9001:2000 for automative production and relevant service part organizations (Systemy zarządzania jakością - Szczególne wymagania dotyczące zastosowania ISO 9001:2000 w przemyśle motoryzacyjnym)

Specyfikacja zawiera wymagania dotyczące systemów zarządzania jakością dla dostawców przemysłu motoryzacyjnego. Przewiduje się, że będzie ona stanowić podstawę dla systemów zarządzania jakością w tym sektorze i stopniowo zastępować liczne stosowane obecnie specyfikacje, takie jak QS 9000, AVSQ, VDA6.1, EAQF.

Wydanie to zastępuje ISO/TS 16949:1999. Jest ono dostosowane do wymagań normy ISO 9001:2000, uwzględniono w nim doświadczenia zebrane ze stosowania poprzedniej wersji, opartej na normie ISO 9001:1994 oraz doświadczenia różnych organizacji biorących udział w opracowaniu. Dokument został opracowany przez International Automotive Task Force (IATF) oraz Japan Automobile Manufacturers Association Inc. (JAMA) przy wsparciu ISO/TC 176.

Specyfikacja umożliwia opracowanie systemu zarządzania jakością, który uwzględnia ciągłe doskonalenie, kładąc nacisk na zapobieganie wadom oraz zmniejszeniu odstępstw i strat w łańcuchu dostaw. Łącznie z ISO 9001:2000 określa wymagania dla systemu zarządzania jakością podczas projektowania/rozwoju, produkcji i jeśli jest to istotne instalowania i serwisu wyrobów związanych z motoryzacją.

Zawiera tekst ISO 9001:2000 uzupełniony dodatkowymi wymaganiami specyficznymi dla sektora motoryzacyjnego, które dotyczą np. produkcji i dostarczania usługi, nadzorowania wyposażenia do monitorowania i pomiarów, pomiarów, analizy i doskonalenia. Dozwolone wyłączenia dotyczą tylko podrozdziału 7.3 w przypadku gdy organizacja nie ponosi odpowiedzialności za projektowanie i rozwój wyrobu. Nie dotyczą projektowania procesu wytwarzania.

Polska wersja ISO/TS 16949:2002 została opublikowana w 2003 r. i jest dostępna w PKN.
© 2004 www.saw.pl szkolenia, audyty, wdrożenia systemów: HACCP, ISO, GMP/GHP, IFS
Noclegi we Władysławowie - kwatery Władysławowo