Witamy


ISO 22000:200x

ISO 22000 Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności - Wymagania. Nowa norma może stać się atrakcyjnym narzędziem dla firm branży spożywczej potrzebujących czegoś więcej niż tylko systemu HACCP.

ISO 22000:200X jest normą przeznaczoną dla firm sektora spożywczego. Jej pełen tytuł brzmi:
"Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności - wymagania"
i będzie dokumentem zawierającym wymagania dotyczące wdrażania, funkcjonowania i doskonalenia systemu zarządzania ukierunkowanego na dostarczanie do klienta bezpiecznej żywności. Będzie także standardem mogącym stanowić podstawę do auditowania i dla celów oceny i certyfikacji systemów przez niezależne jednostki certyfikacyjne.

Struktura ISO 22000:200x
ISO 2200:200x jest normą zgodną z dokumentem ISO Guide 72 definiującym strukturę standardów, co wskazuje, że będzie zbudowany analogicznie do ISO 9001:2000. Będzie także zawierać szereg komentarzy wspierających wdrażanie wymagań standardu, co powinno zostać pozytywnie przyjęte przez firmy wdrażające wymagania oraz przez konsultantów.
Punkty normy ISO 22000:200x
 1. Zakres
 2. Dokumenty powołane
 3. Definicje i terminy
 4. System zarządzania bezpieczeństwem żywności
 5. 1. Ogólne wymagania
 6. 2. Wymagania dotyczące dokumentacji
 7. Odpowiedzialność i zaangażowanie kierownictwa
 8. 1. Polityka bezpieczeństwa żywności
 9. 2. Odpowiedzialność i uprawnienia
 10. 3. Zespół ds. bezpieczeństwa żywności
 11. 4. Komunikacja
 12. 5. Przygotowanie na zdarzenia i sposób reagowania
 13. 6. Przegląd zarządzania
 14. Zarządzanie zasobami
 15. 1. Zapewnienie zasobów
 16. Wytwarzanie bezpiecznego wyrobu
 17. 1. Dane o produkcie i procesie
 18. 2. Analiza zagrożeń
 19. 3. Zaprojektowanie planu CCP
 20. 4. Zaprojektowanie programu działań SSM
 21. 5. Działanie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności
 22. 6. Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów
 23. Pomiary, analizy i aktualizacja systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności
 24. 1. Postanowienia ogólne
 25. 2. Weryfikacja systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności
 26. 3. Walidacja systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności
 27. 4. Aktualizacja systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności

Zalety normy:

Lektura projektu normy dostarcza dowodów, że ISO 22000:200x może stać się dokumentem uniwersalnym dla całej branży spożywczej. Istotne wydaje się przede wszystkim, że:
 • będzie standardem międzynarodowym;
 • będzie posiadać strukturę analogiczną do ISO 9001:2000 co ułatwi integrację systemu;
 • będzie miał zastosowanie w całym sektorze spożywczym, włączając firmy współpracujące takie jak np. producenci opakowań, firmy dostarczające urządzenia dla przemysłu spożywczego, transportujące i przechowujące żywność;
 • będzie miał zastosowanie dla oceny i certyfikacji;
 • będzie wymagać wprowadzenia specyficznych dla branży działań nadzoru takich jak GMP, GDP, GAP itp.
 • będzie zawierał komentarze ułatwiające wdrażanie.
ISO 22000:200x a inne normy dotyczące systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności (HACCP)

Czy ISO 22000:200X zastąpi dotychczas stosowane normy? Może tak właśnie się stanie i ISO 22000:200x będzie alternatywną lub uzupełnieniem dla wielu krajowych lub branżowych norm lub zaleceń opracowanych na całym świecie takich jak: DS 3027, BRC, IFS, EFSIS, GFSI czy normy holenderskiej HACCP.
© 2004 www.saw.pl szkolenia, audyty, wdrożenia systemów: HACCP, ISO, GMP/GHP, IFS
Noclegi we Władysławowie - kwatery Władysławowo