Witamy


Norma ISO 9001:2000

Norma ISO 9001:2000 zawiera wymagania dla systemu zarządzania jakością . Rozpoznawalna na całym świecie norma ISO 9001:2000 jest uniwersalna. Ma zastosowanie dla każdej organizacji, niezależnie od jej wielkości i rodzaju, która potrzebuje wykazać zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami klienta i mających zastosowanie przepisów oraz dąży do zwiększenia zadowolenia klienta. Może być stosowana do oceny - przez strony wewnętrzne i zewnętrzne łącznie z jednostkami certyfikującymi - zdolności organizacji do spełniania wymagań klientów, wymagań wynikających z przepisów oraz własnych wymagań organizacji.

ISO 9001:2000 zastępuje normy ISO 9001:1994, ISO 9002:1994 i ISO 9003:1994 i jest jedyną normą zawierającą wymagania dla systemu, przeznaczoną dla celów certyfikacji. Organizacje, które w przeszłości stosowały ISO 9002:1994 i ISO 9003:1994 mogą stosować normę ISO 9001:2000 przez wyłączenie niektórych wymagań. Przy czym wyłączenia mogą dotyczyć tylko wymagań podanych w rozdziale 7. Realizacja wyrobu.

Główne punkty normy to:
  • System Zarządzania Jakością
  • Odpowiedzialność kierownictwa
  • Zarządzanie zasobami
  • Realizacja wyrobu
  • Pomiary, analiza i doskonalenie


Zgodnie z zasadami prac normalizacyjnych ISO normy są poddawane okresowym przeglądom, w wyniku których podejmowana jest decyzja o pozostawieniu ich bez zmian, znowelizowaniu lub wycofaniu. Przegląd taki ma na celu zapewnienie aktualności norm oraz spełniania potrzeb międzynarodowych użytkowników norm. Normy serii ISO 9000 opublikowano po raz pierwszy w 1987 roku i nie były zmieniane do roku 1994. Nowelizacja ta dotyczyła głównie usunięcia zauważonych błędów i wewnętrznych niezgodności.

Nowelizacja 2000 roku jest nowelizacją gruntowną, w której uwzględniono rozwój, jaki nastąpił w dziedzinie jakości, zmieniające się potrzeby rynkowe, a także doświadczenia zdobyte podczas stosowania norm dotyczących zarządzania jakością i zapewnienia jakości, opublikowanych w 1987 i 1994 roku.
© 2004 www.saw.pl szkolenia, audyty, wdrożenia systemów: HACCP, ISO, GMP/GHP, IFS
Noclegi we Władysławowie - kwatery Władysławowo