Witamy


Etapy wdrożena Systemu Zarządzania Jakością

Opracowanie i Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001: 2000 może przebiegać w następujących fazach:

Etap1.
Analiza istniejącego systemu zarządzania jakością - audit wstępny.
Celem etapu jest ocena stopnia zgodności funkcjonującego i udokumentowanego systemu jakości z wymaganiami normy ISO 9001:2000.

Etap 2.
Szkolenie kadry kierowniczej oraz wszystkich pracowników.
Celem etapu jest zapoznanie kierownictwa oraz wszystkich pracowników organizacji z informacjami z zakresu norm ISO serii 9000.

Etap 3.
Powołanie Pełnomocnika ds. Jakości odpowiedzialnego za współpracę przy opracowaniu, wdrożeniu i funkcjonowaniu SZJ.
Ustanowienie Polityki Jakości.

Etap 4.
Opracowanie, udokumentowanie oraz wdrożenie dokumentacji systemowej w postaci procedur instrukcji i formularzy SZJ.
Celem etapu jest opisanie - w postaci procedur i instrukcji - realizacji wymagań normy ISO 9001:2000 oraz ich wdrożenie.

Etap 5.
Opracowanie Księgi Jakości opisującej SZJ organizacji oraz jej elementy w kontekście spełnienia wymagań normy ISO 9001:2000.

Etap 6.
Przygotowanie oraz przeprowadzenie auditów wewnętrznych SZJ.
Celem etapu jest sprawdzenie skuteczności wdrożenia procedur i instrukcji, a także weryfikacja zgodności SZJ z Księgą Jakości, procedurami oraz wymaganiami normy ISO 9001:2000.

Etap 7.
Przegląd SZJ przez Kierownictwo.
Celem etapu jest ocena przydatności, adekwatności i skuteczności SZJ oraz jego gotowości do auditu certyfikacyjnego.
© 2004 www.saw.pl szkolenia, audyty, wdrożenia systemów: HACCP, ISO, GMP/GHP, IFS
Noclegi we Władysławowie - kwatery Władysławowo