Witamy


Zalety, korzyści wdrożena Systemu Zarządzania Jakością

Korzyści wewnętrzne wdrożenia:
 • usystematyzowanie działań, procesów zarządzania wewnątrz firmy,
 • ukierunkowanie na klienta,
 • udoskonalenie procesów,
 • trwała poprawa jakości wyrobów / usług,
 • redukcja liczby braków / reklamacji / niezgodności,
 • wzrost efektywności procesów pracy wynikający z rosnącego zadowolenia pracowników,
 • poprawa komunikacji wewnątrz firmy,
 • opracowanie / udoskonalenie dokumentacji,
 • zmniejszenie kosztów własnych wynikających ze złej jakości.
Korzyści zewnętrzne wdrożenia:
 • wzrost zadowolenia klientów,
 • wzrost zaufania do firmy,
 • podniesienie wiarygodności i zaufania w oczach klientów / partnerów,
 • przewaga konkurencyjna,
 • wzrost możliwości zdobycia nowych sektorów rynku
 • wzrost rentowności działań,
 • redukcja skarg klientów,
 • poprawa wizerunku firmy.

Wdrażając i certyfikując System Zarządzania Jakością pokazujesz, że procesy wewnętrzne w Twojej firmie są pod kontrolą i że jesteś w stanie spełnić wymagania swoich klientów. Efektywny System Zarządzania Jakością pomoże Ci podnieść poziom zadowolenia Twoich Klientów. System Zarządzania Jakością jest sposobem wykorzystywanym przez wiele organizacji do zapewnienia że realizowane procesy są w stanie spełnić wymagania klientów. Działanie w systemie zarządzania pozwoli Ci na skuteczniejszy nadzór na całą Twoją organizacją i zapewni możliwość sprawnego zarządzania, monitorowania i doskonalenia wszystkich procesów i elementów Twojej organizacji. Jest to pierwszy krok w ciągłym doskonaleniu biznesowym.

Kontrolowanie działań
 • Wprowadzony i udokumentowany System Zarządzania Jakością umożliwia Ci skuteczny nadzór nad wszystkimi procesami wewnętrznymi określonymi przez zakres działania Twojej organizacji: Firma pracująca w Systemie Zarządzania Jakością powinna być bardziej wydajna i efektywna. Coraz częściej posiadanie certyfikowanego Systemu Zarządzania Jakością jest jednym z ważniejszych wymogów kontraktowych. Certyfikat potwierdza klientom, że firma jest zorganizowana i zarządzana w sposób, który zapewnia spełnienie wszystkich podjętych przez firmę zobowiązań.
© 2004 www.saw.pl szkolenia, audyty, wdrożenia systemów: HACCP, ISO, GMP/GHP, IFS
Noclegi we Władysławowie - kwatery Władysławowo