Witamy


Wdrażanie systemu HACCP w gastronomi - warsztaty
Celem szkolenia jest nabycie umiejętności, które umożliwią samodzielne wdrożenie wymagań Dobrych Praktyk GMP/GHP oraz systemu HACCP.Szkolenie w formie warsztatów, prezentacja przykładów praktycznych rozwiązań. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o odbyciu szkolenia potwierdzających nabyte umiejętności, które stanowi potwierdzenie kwalifikacji dotyczących zasad wprowadzania systemu HACCP. Ponadto każdy otrzyma komplet materiałów szkoleniowych.
Miejsce szkolenia:
Prowadzący szkolenie:
mgr inż.Joanna Głombiowska Technolog żywności i żywienia, specjalista w zakresie systemów zapewnienia i zarządzania jakością GMP, GLP, HACCP. Ekspert i Trener w zakresie szkolenia HACCP, o bogatym doświadczeniu praktycznym we wdrażaniu oraz audytowaniu systemów GMP,GHP, HACCP.
Koszt szkolenia:
Koszt udziału wynosi: 760 zł netto + vat Koszt ten obejmuje: zakwaterowanie, wyżywienie, seris konferencyjny, materiały szkoleniowe.
Zgłoszenia:
Chęć uczestnictwa prosimy kierować drogą elektroniczną na adres: biuro@saw.plDla zainteresowanych wyślemy droga elektroniczną kartę zgłoszeniową.
Uwagi:
Program:
Programy wstępne - Zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP oraz Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej GHP. Obszary funkcjonowania zasad GHP i GMP. Rodzaje zagrożeń i ich wpływ na jakość zdrowotną żywności , źródła . Etapy tworzenia systemu HACCP, Wdrażanie systemu HACCP krok po kroku, Krytyczne punkty kontroli CCP, granice i tolerancje dla CCP, monitorowanie i działania korygujące. Dokumentowanie systemu HACCP, sporządzanie procedur, instrukcji i rejestrów, charakterystyka dokumentacji. Weryfikacja systemu HACCP Prezentacje przykładów praktycznych rozwiązań, przedstawiamy wskazówki przygotowania oraz wzory dokumentacji.
Plan szkolenia:

Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2009
Korespondencyjny kurs kierowany jest do auditorów wewnętrznych oraz kandydatów na auditorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością. Szkolenie przygotowuje do przeprowadzania auditów wewnętrznych
i u dostawców oraz do prowadzenia prac związanych z wdrażaniem
w organizacji Systemu Zarządzania Jakością.
2010-09-20 10:03:16
ISO 22 000:2005 on line
Norma ISO 22000 jest skierowana do producentów żywności, substancji dodatkowych, hurtowników i detalistów spożywczych (sieci handlowe) oraz branży Ho-Re-Ca (Hotel, Restauracja, Catering). Dodatkowo wymagania normy będą mogły spełnić firmy niezwiązane bezpośrednio z łańcuchem żywnościowym, a zajmujące się:

*
transportem
*
dystrybucją
*
magazynowaniem żywności
*
produkcją opakowań oraz materiałów mających kontakt z żywnością
*
produkcją maszyn i urządzeń
*
produkcją środków do mycia i dezynfekcji
*
utrzymaniem higieny w zakładach spożywczych
2010-09-07 17:41:09
AUDITOR WEWNETRZNY ISO 9000, ISO 22000, ISO 14 000, IFS, BRC,
Eksternistyczny kurs metodą samokształcenia kończący się egzaminem w formie testu i weryfikacją zdobytej wiedzy. Każdy uczestnik po poprawnie zdanym egzaminie otrzymuje dyplom. ( bez dodatkowych egzaminów przez inne jednostki). Kurs odbywa się przez internet, pocztą elektroniczną przesyłamy sukcesywnie niewielką partie materiału do opanowania, następnie test sprawdzajacy zdobyta wiedze i umiejętnosci. Każdy uczestnik ma swojego wewnętrznego opiekuna kursu.
2010-08-31 16:01:45
Auditor wewnętrzny HACCP
Eksternistyczny kurs kończący się egzaminem w formie testu i weryfikacją zdobytej wiedzy. Każdy uczestnik po poprawnie zdanym egzaminie otrzymuje dyplom. ( bez dodatkowych egzaminów przez inne jednostki). Kurs odbywa się przez internet, pocztą elektroniczną przesyłamy sukcesywnie niewielką partie materiału do opanowania, następnie test sprawdzajacy zdobyta wiedzę i umiejętnosci. Każdy uczestnik ma swojego wewnętrznego opiekuna kursu.
2009-12-05 16:30:02
IFS - INTERNATIONAL FOOD STANDARD
IFS (International Food Standard) to wymierne korzyści dla firm branży spożywczej współpracujących z sieciami handlowymi.Certyfikat jest uznawany przez wielkich dystrybutorów europejskich (m.in. MGB, Auchan, Carrefour). Przygotujemy Państwa firmę do uzyskania certyfikatu IFS i BRC.
Standard IFS , oparty na konstrukcji normy ISO 9000:2000, składa się z czterech zasadniczych części.
Proponujemy zdiagnozowanie obecnego stanu, rekomendacje, opracowanie planu oraz pomoc we wdrożeniu systemu jakości, z uwzględnieniem zaangażowania personelu, audit weryfikujący

2006-07-05 22:25:06
«   [1]  2  3  4   z 4   »
°
© 2004 www.saw.pl szkolenia, audyty, wdrożenia systemów: HACCP, ISO, GMP/GHP, IFS
Noclegi we Władysławowie - kwatery Władysławowo