Witamy


Obecnie świadczymy usługi z zakresu:
 • wdrażania Systemów Zarządzania ISO 9001:2000, HACCP, GMP/GHP, IFS
 • szkoleń z zakresu ISO 9001:2000, HACCP, GMP/GHP, BHP i PPOŻ
 • konsultacji przy utrzymaniu i doskonaleniu systemów,
 • Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,

  Bezpłatne konsultacje:
  tel: 058 674-23-55
  gsm: 0607 315 992
   Zakres szkoleń:
   • Systemy zarządzania
    • Wdrażanie, auditowanie, doskonalenie systemu zarządzania jakością : ISO 9001:2000
    • Wdrażanie, auditowanie, doskonalenie systemu zarządzania BHP - PN-N -18001
    • Wdrażanie, auditowanie, doskonalenie systemu zarządzania środowiskiem - ISO 14001
    • Wdrażanie, auditowanie, doskonalenie systemu HACCP, GMP, GHP
   • Bezpieczeństwo i higiena pracy, Ochrona przeciwpożarowa
    • Szkolenia wstępne (instruktaż ogólny, szkolenia podstawowe)
    • Szkolenia okresowe
    • Pierwsza pomoc przedlekarska
    • Zasady oceny ryzyka zawodowego
    • Praktyczna znajomość posługiwania się podręcznymi środkami gaśniczymi
  • Tematyka szkoleń:
  • Podstawy zarządzania jakością seria ISO 9000 - 2000
  • 2 dni
  • Pełnomocnik ds. systemu Zarządzania jakością
  • 2 dni
  • Audytor wewnętrzny ISO 9001 2000
  • 3 dni
  • Doskonalenie systemu zarządzania jakością : ISO 9001:2000
  • 2 dni
  • Wdrażanie systemu zarządzania środowiskiem - ISO 14001
  • 3 dni
  • Wprowadzenie do systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP
  • 1 dzień
  • Wdrażanie systemu GMP/ GHP, HACCP
  • 2 dni
  • System HACCP - gastronomia
  • 2 dni
  • Auditowanie, systemu GMP, GHP, HACCP
  • 2 dni
  • Dokumentowanie systemu HACCP
  • 1 dzień
  • Audytor wewnętrzny HACCP
  • 2 dni
  • Doskonalenie systemu HACCP
  • 2 dni

   objaśnienia:
   - szkolenia otwarte - cyklicznie w ośrodkach szkoleniowych,
   - szkolenia zamknięte - dla pracowników jednej firmy,
   - szkolenia dedykowane - prowadzone dla pracowników jednej firmy, dostosowane do konkretnych wymagań klienta,
   - zajęcia prowadzone są przez doświadczonych specjalistów, legitymujących się certyfikatami. Są oni zarejestrowani jako auditorzy jednostek ceryfikujących.

 • Aktualne szkolenia:

  Celem szkolenia jest nabycie umiejętności, które umożliwią samodzielne wdrożenie wymagań Dobrych Praktyk GMP/GHP oraz systemu HACCP.Szkolenie w formie warsztató ....
  Celem szkolenia jest nabycie umiejętności przeprowadzania audytów wewnętrznych systemu HACCP. Szkolenie przeznaczone jest dla kadry zaangażowanej w realiza ....
  Haccp
  Hazard Analysis and Critical Control Points - Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli. Oznacza system organizacji działania w firmach mających do czynienia z żywnością, służący zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego tej żywności. System HACCP jest uznawany za najskuteczniejsze narzędzie pozwalające zagwarantować, że żywność nie ulegnie skażeniu lub zanieczyszczeniu i będzie bezpieczna dla konsumenta. więcej »
  GMP/GHP
  Zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP - Good Manufacturing Practice) oraz zasady Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP - Good Hygiene Practice) mają na celu stworzenie warunków do wytworzenia żywności bezpiecznej pod względem higienicznym. Dotyczą one m.in. pomieszczeń, maszyn i urządzeń, usuwania odpadów, mycia, zaopatrzenia w wodę, pozyskiwania surowców, higieny osobistej i szkolenia personelu. więcej »
  IFS
  Standard żywności opracowany w 2002. Podstawową korzyścią wynikającą z przeprowadzenia certyfikacji według IFS jest poprawa jakości i bezpieczeństwa produktów. W praktyce oznacza to możliwość sprzedaży swoich towarów bez konieczności poddawania dostawcy osobnym auditom. więcej »
  ISO
  ISO to skrót od International Organization for Standarization, organizacji zajmującej się ustanawianiem międzynarodowych standardów technologicznych i handlowych.ISO jest pozarządową organizacją non-profit. Jej członkami mogą być wyłącznie agencje rządowe zajmujące się standaryzacją lub podobne do samego ISO pozarządowe organizacje standaryzacyjne, po jednej z każdego kraju. Jeśli w danym kraju istnieje więcej niż jedna organizacja zajmująca się standaryzacją do ISO wybierana jest ta, która posiada więcej członków instytucjonalnych. Obecnie do ISO należy 148 krajów. więcej »
  © 2004 www.saw.pl szkolenia, audyty, wdrożenia systemów: HACCP, ISO, GMP/GHP, IFS
  Noclegi we Władysławowie - kwatery Władysławowo